Giełdy europejskie umocnią się o połowę

bessa w europieŚrednia zmienność wskaźnika Euro STOXX 50 za ostatni miesiąc spadła najniżej od kilkunastu miesięcy. Był to sygnał poprzedzający wcześniejszą wielką hossę w Europie, podczas której wskaźnik wzrósł o 65 proc. w ciągu 2,5 roku. Nie jest to jedyny sygnał. Do wiosny 2018 roku indeks Stoxx Europe 600 wyrażony w dolarze i skorygowany o wypłacane przez spółki dywidendy, ma szansę zwiększyć wartość o ponad połowę – wynika z analizy technicznej. Czytaj dalej…

Druga połowa roku przyniesie ożywienie na rynkach

ożywienie na rynkachWedług Investors TFI ożywienie na giełdzie amerykańskiej ma pociągnąć za sobą także parkiety ze Starego Kontynentu, w tym warszawską GPW.

Notowania ropy odmiany Brent zwiększyły się z poziomów poniżej 30 USD do ok. 50 USD za baryłkę, a to oznacza powrót do rentowności biznesu w sektorze łupkowym i oddalenie się widma recesji w gospodarce Stanów Zjednoczonych, wspomaganej dodatkowo siłą amerykańskiego konsumenta. Czytaj dalej…

Emisja akcji Alior Banku zakończona sukcesem

sukces akcji Alior BankuAlior Bank przeprowadził emisję akcji, która spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych. Nowe akcje o łącznej wartości 2,2 mld zł trafiły do portfeli niemal 4 tys. inwestorów z 37 krajów. W ofercie udział wzięło łącznie ponad 500 inwestorów instytucjonalnych i  około 3,4 tys. osób prywatnych. 21 czerwca zyskali oni możliwości handlowania prawami do akcji na GPW.

Emisja Alior Banku pod względem wartości była największą ofertą publiczną na warszawskiej giełdzie od 2013 roku i jednocześnie największą emisją akcji z prawem poboru od 2009 roku. Emisja ta wyróżnia się na tle innych ofert publicznych na GPW nie tylko pod względem wartości i znaczącego udziału inwestorów zagranicznych, ale też tempa jej przeprowadzenia. Czytaj dalej…

Trudne czasy na rynkach finansowych

zawirowania na rynkachZarządzający funduszami zagranicznymi muszą być przygotowani na to, że najbliższy okres będzie pełen zmienności i niepokoju. Zwiększają więc zapasy gotówki w portfelach i sprzedają akcje, zwłaszcza spółek z Wielkiej Brytanii.

To wnioski płynące z ostatniego badania przeprowadzonego przez Bank of America Merril Lynch. Deklarowany przez ekspertów przeciętny udział gotówki w portfelach zwiększył się do 5, 5 proc., jest to jednocześnie jeden z najwyższych wyników w historii badania. Poziom ten w przeszłości odnotowywany był w okresach występowania silnej zmienności na rynkach – w 2008 i 2011 roku, czy też po silnej dewaluacji juana, która miała miejsce w sierpniu 2015 roku. Czytaj dalej…

Wysokie odpisy z tytułu utraty wartości aktywów giełdowych firm

wysokie odpisyW 2015 roku odpisy z tytułu utraty wartości aktywów giełdowych firm stanowiły aż 30 mld zł. Rekordzistą na tym polu jest branża energetyczna. Odpisy stanowiły ponad 7 proc. łącznej kapitalizacji spółek z indeksu WIG20 – to kilkakrotnie więcej niż w poprzednich latach – wynika z szacunków KPMG. Ubiegłoroczny rekord jest skutkiem kumulacji wielu różnych przesłanek utraty wartości. W 2015 roku było to uwolnienie i gwałtowne umocnienie się szwajcarskiej waluty, spadek cen surowców (ropa naftowa, węgiel kamienny, miedź) i niski poziom cen energii elektrycznej. W dalszej części roku doszły do tego zawirowania na scenie politycznej i związane z nimi zapowiedzi dużych zmian w zakresie podatków. Czytaj dalej…

Analitycy prognozują wzrost indeksu WIG20

wzrost indeksu WIG20Analitycy Domu Maklerskiego Vestor prognozują, że indeks WIG20 wzrośnie do 2000 pkt na koniec 2016 roku. Potencjał wzrostu z uwzględnieniem dywidend to 12 proc.

Pomimo prognozowanego przyspieszania wzrostu PKB w 2016 roku, podatek bankowy oraz niższe ceny surowców implikują spadek ważonych zysków spółek z WIG20 w 2016 roku o 8 proc. r/r zgodnie z obecnym konsensusem. W przeciwieństwie do dużych spółek, zysk indeksu mWIG40 zwiększy się według konsensusu o 11 proc. r/r w 2016 roku. Ceny polskich akcji wcale nie są wyjątkowo niskie. Indeks WIG20 wyceniany z C/Z 11,2x, 5 proc. poniżej średniej pięcioletniej wynoszącej 11,7x. Na dołkach z 2008 i 2011 roku wskaźnik ten spadł do 7,5x – można przeczytać w raporcie. Czytaj dalej…

Przyszły rok przyniesie dużo emocji na rynkach

dużo emocji na rynkachPoczątek roku był bardzo dobry, jednak w drugiej połowie 2015 roku przez giełdy krajów rozwiniętych przeszła silna korekta, która mocno obniżyła ich tegoroczne wyniki. Mimo to najpopularniejsze indeksy Europy Zachodniej, a także Japonii, zdołały utrzymać stosunkowo wysokie wyniki w 2015 roku, sięgające często poziomów dwucyfrowych. Nieco słabsza koniunktura panowała w USA, gdzie indeks S&P 500 wypracował jedynie +1,3 proc. licząc od początku stycznia.

Eksperci Fidelity zwracają uwagę na czynniki sprzyjające gospodarkom rynków rozwiniętych. Są to m.in. niskie ceny surowców energetycznych, co pobudza konsumpcję zarówno firm, jak i gospodarstw domowych. W przyszłym roku najlepiej poradzą sobie gospodarki, które znajdują się dopiero na początku ścieżki ożywienia, jak np. strefa euro. Eksperci oczekują też odbicia inflacji w największych gospodarkach z poziomów ujemnych lub bliskich zera. Możliwe to będzie m.in. dzięki większemu popytowi ze strony firm i konsumentów. Czytaj dalej…

Wyniki wyborów odbiły się na giełdzie

giełda po wyborachRynek nie zakładał scenariusza, w którym Prawo i Sprawiedliwość osiąga większość w parlamencie i zyskuje możliwość samodzielnych rządów. Z tego punktu widzenia ryzyko to jest istotne – oceniają eksperci.

W pierwszych dniach po wyborach można obserwować przecenę krajowych obligacji i osłabienie złotego, za wyprzedażą staną inwestorzy zagraniczni. Zdaniem Jarosława Niedzielewskiego, dyrektora departamentu inwestycji w Investors TFI na giełdzie pod presją będą duże spółki.

Zdaniem eksperta wszystkie dyskutowane ostatnio zapowiedzi dotyczące podatków, kredytów we frankach, czy też „programu banku centralnego” i obniżki stóp przez nową Radę Polityki Pieniężnej są mniejszym zagrożeniem. Czytaj dalej…

Nowe indeksy na warszawskiej giełdzie

nowe indeksy na GPWNa GPW debiutują indeksy WIG50 oraz WIG250, które zastąpią dotychczasowe indeksy średnich i małych spółek –  mWIG40 i sWIG80. Zmiana ta zapewni inwestorom lepszy wskaźnik koniunktury wśród spółek o średniej i niskiej kapitalizacji. Zyskać mogą także spółki, które znajdą się w nowych indeksach.

Indeksy małych spółek – sWIG80 i WIG-Plus po sesji 24 marca br. przeszły do historii. Natomiast mWIG40 obliczany będzie do 31 grudnia 2015 roku, ponieważ stanowi on bazię dla instrumentów pochodnych, które nadal znajdują się w obrocie.

Nowe indeksy będą lepiej odzwierciedlały zróżnicowanie spółek, które notowane są na warszawskim parkiecie. Dotyczy to podziału emitentów pod względem wielkości kapitalizacji oraz sektorów gospodarki reprezentujących te spółki. Struktura branżowa w pewnym stopniu będzie odpowiadać temu, jak wyglądają spółki po pierwszej trzydziestce. Jest tu dużo spółek z branży finansowej, np. Getin Noble Bank czy Millenium Bank, a także nowe spółki jak Energa oraz wiele spółek z branży usługowej. Czytaj dalej…

Długoterminowe perspektywy dla warszawskiej giełdy są dobre

dobre perspektywy dla giełdyWarszawska giełda osłabiona konfliktem rosyjsko – ukraińskim nie może się podnieść. Słaba kondycja polskiego rynku akcji, która koreluje z nienajlepszym zachowaniem niemieckiego DAX-a stawia posiadaczy akcji w portfelu w niebezpiecznej sytuacji. Dzieje się tak na gruncie analizy technicznej. To wszystko w połączeniu ze słabością polskiego rynku z okresu od drugiej połowy listopada aż do stycznia sprawia, że rosną obawy dotyczące pogłębienia dekoniunktury na GPW. Pod koniec lutego WIG wrócił do 54 000 pkt, oznaczało to zrealizowanie przez stronę popytową jedynie planu minimum. W najlepszym scenariuszu WIG wróci w okolice tegorocznych dołów, czyli spadnie do 49 320,57 – 50 000 pkt. Gorszy scenariusz musiałby współgrać z rozpoczęciem korelacyjnych spadków na większości największych giełd na świecie (zwłaszcza na Wall Street), wówczas celem dla podaży byłaby znajdująca się obecnie na poziomie 48 500 pkt dwuletnia linia trendu wzrostowego. Czytaj dalej…